Żegiestów Zdrój Uzdrowisko

Żegiestów-Zdrój, malowniczo położony na stromym zboczu nad Popradem, był jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w latach 30-tych XX wieku. Po wojnie popadł na długie lata w ruinę, a obecnie – olbrzymim staraniem naszego inwestora i przy naszym udziale projektowym, jest przywracany do dawnej świetności. Modernistyczny duch istniejącej zabudowy jest kontynuowany przy realizacji nowych obiektów. Budynki hotelowe i uzdrowiskowe zostają uzupełnione o funkcje usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe oraz splecione razem nowymi przestrzeniami publicznymi.

Projekt: 2010-2014
Realizacja: od 2011
Powierzchnia: 75.000 m2
Klient: Cechini
Zakres usług:
Projekty koncepcyjne
Projekty budowlane
Zespół projektowy:
Łukasz Koziana
Wojciech Witek
Andrei Kozak
Maciej Jagielak
Bartłomiej Pyrzyk
Piotr Knez
Katarzyna Lisińska
Anna Białkowska
Partnerzy: