Kompetencje Iliard to klucz do sukcesu każdego projektu. Wyciągamy wnioski, doskonalimy się i poszerzamy swoje umiejętności. Z projektu na projekt jesteśmy coraz lepsi

Nasze kompetencje

Kompetencje Iliard to suma naszych doświadczeń. Świetnie czujemy się realizując duże inwestycje jak i kameralne projekty. Nasza wiedza predysponuje nas do skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich. Z równą pasją pracujemy jako architekci, project managerowie, architekci wnętrz i designerzy. Na tym się znamy.

Metoda działania

Bez względu na charakter projektu i podejmowanych zadań, szablon działania Iliard jest zawsze taki sam. Zaczynamy od szczegółowego audytu potrzeb i zamierzeń naszych Klientów – identyfikujemy się z wyznaczonymi nam przez Klientów celami. Następnie przygotowujemy plan działania i efektywnie go realizujemy. Zamykamy projekt weryfikując satysfakcję Klienta. Przepływ informacji, terminowość i skuteczność to podstawy naszego działania. Uważnie słuchamy naszych Klientów i stale szlifujemy nasze metody pracy.

architektura

Architektura Iliard nie jest zdefiniowana przez z góry narzucony styl architektoniczny. Każdy projekt jest wyjątkowy, a jego ostateczny kształt jest wynikiem procesu projektowego realizowanego we współpracy z naszymi Klientami. Świadczymy usługi architektoniczne w sektorze mieszkaniowym, hotelowym, biurowym oraz handlowym. Zawsze jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

wnętrza

Podejście Iliard do projektowania wnętrz polega na zrozumienie potrzeb Klienta i użytkownika tak, aby zoptymalizować możliwości oferowane przez dane miejsce. Jesteśmy elastyczni w naszym podejściu do podejmowania projektów o różnej skali, bez względu na wielkość projektu zawsze potrafimy skroić nasze usługi na odpowiednią miarę. Projektując wnętrza koncentrujemy się na funkcjonalności, wysokiej jakości estetycznej oraz doborze trwałych rozwiązań materiałowych. Wykorzystujemy nasze doświadczenie na polu rozwoju marki, planowania przestrzeni, oświetlenia, doboru materiałów i dbałości o szczegóły.

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami przez Iliard polega na analizie i kontroli takich czynników jak harmonogram, budżet oraz ryzyka projektu. Siła Iliard polega na głębokim identyfikowaniu się z celami wyznaczonymi nam przez naszych Klientów. Umiejętnie planujemy, skutecznie egzekwujemy i cyklicznie raportujemy.

Analiza nieruchomości

Chętnie angażujemy się w każdy projekt na jego wczesnym etapie, zapewniając naszym Klientom wiarygodne dane przed zakupem nieruchomości. Pomagamy znaleźć atrakcyjne grunty pod planowane inwestycje, przygotowujemy analizy chłonności terenu, analizy dokumentów planistycznych, kompleksowe due dilligence nieruchomości, a także wstępne budżety planowanych inwestycji.

Jako architekci oraz project managerowie nauczyliśmy się wykorzystywać kreatywne myślenie projektowe do osiągania celów biznesowych. Dobrze znamy i rozumiemy całość procesu inwestycyjnego. Projektujemy świadomie.

Zabytki

Realizacja projektu deweloperskiego w środowisku zabytkowym stanowi dla nas wyzwanie architektoniczne oraz inwestycyjne. Nasze podejście polega na pielęgnowaniu walorów konserwatorskich obiektu i przekuwaniu ich w atuty użytkowe oraz komercyjne. Takie realizacje zawsze otrzymują nowe życie.

środowisko pracy

Filozofia Iliard projektowania biurowego środowiska pracy opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb każdego Klienta, logiki i struktury danego przedsiębiorstwa, a także indywidualnych potrzeb poszczególnych grup pracowników. Rozumiemy, że miejsce pracy powinno korespondować z kulturą pracy danego przedsiębiorstwa, a także że dobre miejsce pracy wyzwala efektywność i satysfakcję pracowników.

Design

W uzupełnieniu realizowanych wnętrz projektujemy w Iliard skrojone na miarę elementy wystroju i wyposażenia, takie jak meble, czy lampy. Niektóre z kreowanych przez nas wzorów wchodzą do szerszej produkcji, inne stanowią unikatowe egzemplarze wykorzystane na wyłączność w danym wnętrzu.

Współpraca

Iliard współpracuje z pracowniami projektowymi w Polsce oraz poza jej granicami. Z naszymi partnerami wymieniamy się kompetencjami oraz korzystamy ze swoich zasobów. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni i bardziej konkurencyjni. W większych liczbach tkwi większy potencjał.

1.

Szczegółowy audyt

Przygotowując się do realizacji projektu zaczynamy od szczegółowego audytu potrzeb i zamierzeń naszych Klientów. Dzięki temu precyzyjnie definiujemy z Klientami cele do osiągnięcia, oraz łatwo się z tymi celami identyfikujemy.

2.

Wykonanie zadania

Przystępując do realizacji każdego zadania określamy szczegółowy plan działania, uzgadniamy go z naszym Klientem, a następnie skutecznie go egzekwujemy. Na tym etapie kluczowe jest monitorowanie postępu projektu, płynny przepływ informacji oraz wyczerpujące raportowanie. Jesteśmy zdeterminowani i konsekwentni - aż do osiągnięcia wyznaczonego celu.

3.

Zamknięcie projektu

Każdy projekt i realizowane zadanie kończy się podsumowaniem oraz oceną wyników naszej pracy przez Klienta. Wyciągamy wnioski i wdrażamy nowe rozwiązania, aby ciągle doskonalić nasza pracę. Satysfakcja naszych Klientów jest miarą naszego sukcesu.